Deth yn mes

Yth esa attendyans da dhe’n Jeth yn Mes Agan Tavas yn randyr Lanahevran. An vysytyans dhe’n eglos o muer dhe les. Yma muer a ystory dhe’n tyller, ran anedha o styryes gans an scryven dorn yn Kernowek saw moy a ve styryes gans an Warden. Prys ly y’n tavern Carow Gwyn o bryntyn gans bos […]

Cuntellyans Kemyn Bledhennek

Dhe’n Cuntellyans Kemyn Bledhennek Agan Tavas yth esa ryans an Pewas Perghyryn 2016.  Yma  manylyon an pewas war an wyasva ma. Gwaynyor an vledhen ma a vue Rod Lyon rag y lyver ‘Dhe Emlow an Galaksi’. Hem yw whedhlow scyens y’n patron ‘Star Trek’ saw yma scyens noweth ynno hag ynweth whedhel a dal gorfenna y redya […]

Areth yn Kernewek

Agan Tavas a synsys y gensa areth yn Kernewek yn Chy Murdoch yn Resruth de Sadorn 9ves a vys Me.  Wella Chubb a gewsys adro dh’y vyaj gans y gares ha tus dhyworth lyes ran a’n bys dhe Bhutan rag whythra losow.  Yth esa ganso skesennow marthus a’n pow, a’n dus lel ha’n losoweth.  Splan […]

Esel Bewnans Enor

De Sadorn 14ves mys Whevrel synsys o Cuntellyans Kemmyn Bledhennek Agan Tavas.  Yth esa moy ysyly ages usyes devedhes ha peswar esel noweth a wrug omjunnya an kethsam deth na. An Caderyer a wrug daswel an vledhen passyes mayth o hewelder Agan Tavas encressyes. Clive Baker a vyn pesya avel Caderyer ha Ray Chubb avel […]

Pewas Perghyryn 2015

An vledhen ma, rag an kensa prys, kens CKB Agan Tavas y fe awardyes Pewas Perghyryn rag lyenyeth yn Kernewek. An gwaynyor yw Eddie Climo rag y lyver ‘Drollys Gys-Dons’. Comprehendys yn lyver Drollys Gys-Dons’ yma gwaryow Nadelek Kernow gans trelyansow yn Kernowek ynweth canow an weryn tuchya Nadelek ha re erel, oll gans trelyans […]

An Hobys

An lyver ma re bue trelyes agensow gans Nicholas Williams ha golegys o gans Neil Kennedy ha profredyes gans Clive Baker. Dres oll, An Hobys yw lyver rag flehes ha nyns ues tra vyth an gys scryfa abarth flehes kellys y’n Kernowek an dyllans ma. Yma oll an delynyansow dyllans an dalleth ynno, nebes yn […]

Drolla Gwywer Knofennyk

Otomma lyver hep cost aral dhyworth Eddie Climo. Hem yu nyver deu y’n kevres Beatrix Potter, ha hanow an lyver yw “Drolla Gwywer Knofennyk” Omlowenheugh! Ty a yl yscarga “Drolla Gwywer Knofennyk” gans Eddie Climo hep cost omma Mars nyns us Adobe Acrobat genes war dha jyn-amontya, ty a yl y yscarga omma (hep cost) Gwreugh dhewheles yn […]