Eseleth

Govenygyon Eseleth

Ow predery tuchya omjunnya yn Agan Tavas, whans dhe dhysky Kernewek, po ken dos ha bos scodhyer?

Whans dhe weres adro gwytha agan yeth hengovek may halla denythyansow an termyn a dhe pesya omlowenhe ynny?

Owth assaya cafos po kedhlow po dafar po dyllansow?

Kestava gans: Ray Chubb dhe +44 (0)1209-842394 po ken danvonneugh ryv-bost ray@spyrys.org po ken pryntyeugh ha danvonneugh agan form omrolya. Word po PDF