Un Hembrynkyas a’n Sordyans – William Antron a Antron

Old Helston
Helles Coth

Helles usys dhe vos cofhes rag y gowethasow gans tarth a’n rebellyans Lyver Pysadow pympthek cans, naw ha deugans. Mes nyns o an kensa termyn an dre re wruk apperya yn termyn us passyes dhyworth Kernow wosa yn peswardhek cans seyek ha peswar ugans y Esla Seneth a-dhewedhes William Antron eth ha bos un an hembrynkysy mur y vry yn kensa sordyans a’n vledhen na. Antron, nep o denethys yn peswardhek cans deugans o esel tylu an randyr, nep re be Arlydhy an Maner Antron po Antronen yn plu Sythney rag denythyansow. Yn tredhek cans, y hendasow o fastyes yn ta Helles omma yn ogas sensy an rol a jyf styward po Mer an dre ha representya an burjestra yn Chy an Gemyn. Yn peswar cans unnek ha peswar ugans, yma Antron ow sewya yn clar yn y olow tros pan ef eth ha bos Esel Seneth rag an randyr ha kepar ha Richard Flamank tas a Thomas re be omraglysy’n cuntellyans a tollow avar yn y resekva y’n deweth peswardhek cans trygans. Ef a dal desmygy pana pellder ef a wruk gwary rol mur y brys yn formyans gnasan rebellyans gans kesunya Flamank hag An Gof. Tuchya degre cowethesek Antron o hevelep dhe Flamank ha’n dheu dhen eth ha bos Ysyly Seneth dhe Westminster peswardhek cans unnek ha peswar ugans po deudhek ha peswar ugans. A-dhyworth golokva dorythek bytegens Antron re wothfo An Gof kens an rebellyans par del an dheu anedha a wruk tryga yn kethsam randyr hag an ran na a Gernow cudha Helles dhe Glasney ha Penryn py le yth esa dhe Antron substans hevel bos cres an kensa rebellyans.

Destnans Antron dhe’n ben an keskerth dhe Loundres nyns yu compollys gans lyes scryfer yn maner kethsam mar ledoryon rebel erel. Mes an gwyryoneth o ef  o gorrys dhe vernans hag ena dysenorys yn pympthek cans ha try po peswar hag yn forth na y dylu kellys aga substans yn pryjwyth ha nyns o bys yn pympthek cans ha deudhek y vap hag er Richard, a ylly dasjallynjya  y dyr hengovek  osteweth. Yn nawnjek cans ha seytek  ha peswar ugans,  Andrew George a wruk compollo dhe Antron yn y areth noweth yn Chy an Gemyn ages onen y ragvleynor wosa henna Helles dres termyn a wothya ha bos ran a gwartron votya polta brassa a Bor’Ya. An geryow George o yn kettesten a y trubyt y honen  dhe’n keskerdhoryon a cans ha seytek ha peswar ugans nep a cofhas an stry agan hendas. Ef yu kewar rag henna ny a cofha Antron wosa henna ef yu sacrans dhe les kenedhlek a Gernow ef a wruk godhaf coth bos consydrys yn sur ages bleynoryeth mur y vry rag nep Esel Soweth Kernewek a Westminster kefrys termyn a ve ha hedhyu.

Scryfys gans Dr Garry Tregidga, trelyans gans Victoria Edwards ha Clive Baker, ha fylmys gans Victoria Edwards.

Share this post

Leave a Reply